ยินดีต้อนรับ
สู่เวทีการประชุมนานาชาติ
AWID ครั้งที่ 15

Register Now
เวทีการประชุมนานาชาติ AWID เป็นทั้งกิจกรรมชุมชนระดับโลกและพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงของปัจเจก บุคคลอย่างสิ้นเชิง เป็นการประชุมที่ไม่เหมือนใคร คือเป็นที่รวบรวมนักสตรีนิยม นักปกป้องสิทธิสตรี ความยุติธรรมทางเพศ LBTQI+ และพันธมิตรในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อมนุษยชาติอันหลากหลาย เพื่อเชื่อมต่อ เยียวยาและเติบโต

งานเลี้ยงฉลองให้กับใจ ที่พักพิงให้กับกาย

เมื่อผู้คนทั่วโลกมารวมตัวกันทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและองค์กรเคลื่อนไหว เราสามารถสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมกับเราที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยในปี 2567.

มาร้องเพลง เต้นรำ วาดฝัน และลุกขึ้นพร้อมกัน

ข้อมูลงานประชุม

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2567
ภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อารบิค ไทย ภาษามือ
(อาจมีภาษาอื่นเพิ่มเติม)
รูปแบบการเข้าร่วมประชุม ประชุมในสถานที่ที่กรุงเทพ ประชุมผ่านทางออนไลน์ เข้าร่วมประชุมที่ศูนย์กลาง (Hub) ในพื้นที่ของคุณทั่วโลกกับงานประชุมที่กรุงเทพ
สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
และรูปแบบออนไลน์

ลุกขึ้นพร้อมกัน: เชื่อมต่อ เยียวยา และเติบโต

ประเด็นหลักของเวที – ลุกขึ้นพร้อมกัน (Rising Together) เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อเชื่อมต่อซึ่งกันและกันอย่างมีสมาธิ เอาใจใส่ และกล้าหาญ เพื่อให้เราสามารถรู้สึกถึงจังหวะการเต้น ของหัวใจของการเคลื่อนไหวทั่วโลก และลุกขึ้นมารับมือกับความท้าทายในยุคนี้ไปด้วยกัน
การเคลื่อนไหวของเรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายพร้อมไปกับการร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มเพื่ออนาคต เราจึงต้องการเน้นย้ำความจำเป็นในการเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ เพื่อการเยียวยา ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของอำนาจ
ด้วยการทำงานและการวางกลยุทธ์ที่จะสานสัมพันธ์ เชื่อมต่อกันและกัน เวทีประชุม AWID จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลนักสิทธิสตรีที่จัดตั้งให้ทำงานได้ต่อเนื่อง เติบโต และสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

ประสบการณ์รูปแบบไฮบริด

เวทีประชุม AWID ขอเสนอการเข้าร่วมประชุม 3 รูปแบบ เป็นครั้งแรก:

In Person

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย (รับได้ 2500 คน)

Online

ร่วมประชุมทางออนไลน์ (รับได้ 3,000 คน)

Hubs

ร่วมประชุมจากศูนย์กลาง (Hubs) ซึ่งจะเชื่อมต่อพื้นที่ข้ามพรมแดน

เชิญชวนส่งหัวข้อกิจกรรม

ขณะนี้ เราได้ปิดรับหัวข้อกิจกรรมแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อเสนอกิจกรรมเข้ามา เรากำลังพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ (เราได้รับข้อเสนอกว่า 1,700 กิจกรรม) และจะแจ้งผลการตัดสินให้ทุกท่านที่ส่งหัวข้อกิจกรรมเข้ามาได้ทราบภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้