โปรแกรมการประชุม

งานเลี้ยงช่วงค่ำ

Register Now

งานเลี้ยงช่วงค่ำ

เรามีพื้นที่ให้กับผู้สนับสนุนเงินทุน องค์การเอกชนระหว่างประเทศ และองค์การอื่นๆ ที่สนใจจัดงานเลี้ยง เปิดตัวหนังสือ ฉายภาพยนตร์ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อพบปะในช่วงค่ำ ภายในบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติ (เฉพาะวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม เท่านั้น)
หากสนใจจัดงานเลี้ยงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึง โปรดแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการจัดมาที่ forum15@awid.org เพื่อเราจะติดต่อกลับพร้อมข้อมูลเพิ่มเติม