การประชุมรูปแบบไฮบริด

Hybrid Forum

ร่วมประชุมไฮบริดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์สามารถเลือกหัวข้อเข้าร่วมประชุมที่หลากหลายและน่าสนใจ ตั้งแต่การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshops) ไปจนถึงเวทีอภิปราย กิจกรรมเยียวยา และการแสดงดนตรี
เวทีประชุม AWID ขอเสนอการเข้าร่วมประชุม 3 รูปแบบเป็นครั้งแรก:
Hybrid Forum
AWID นำร่องการจัดประชุมที่ศูนย์กลาง (Hubs) ซึ่งจะจัดในประเทศไทย พื้นที่จริงนอกกรุงเทพฯ โดยนักสิทธิสตรีจะมารวมตัวกันในพื้นที่และเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อร่วมประชุมกับเวทีฟอรัม AWID
Hubs หรือศูนย์กลางที่เป็นอิสระและจัดกันเองในแต่ละพื้นที่ จะเชื่อมต่อระหว่างกันและกันข้ามพรมแดนผ่านเทคโนโลยี เพื่อพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมเวทีฟอรัมและผู้ร่วมประชุมจากศูนย์อื่นๆ ทั่วโลก ศูนย์เหล่านี้คือกลุ่มคนที่มารวมตัวกันในพื้นที่จริงๆ เพื่อให้พลังของเวทีประชุมฟอรัมส่งเสียงร้องเรียกผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ให้รวมตัวกันเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มนักกิจกรรมที่ใหญ่กว่าในระดับโลก