วีซ่าและการเดินทาง

ขณะที่เรากำลังเตรียมการจัดประชุมฟอรัมที่ประเทศไทยอย่างกระตือรือร้น เรารับทราบว่าการขอวีซ่าเข้าประเทศมีขั้นตอนซับซ้อนและเป็นอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะกับผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นสมาชิกชุมชนชายขอบ

ด้วยข้อจำกัดเรื่องวีซ่านี้ AWID จึงทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau) เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการขอวีซ่า ตลอดจนให้การสนับสนุนผู้ที่ประสบปัญหาหรือผู้เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับข้อมูลการขอวีซ่าและอีเมล์ของ AWID เพื่อขอรับความช่วยเหลือการขอวีซ่า ซึ่งจะเริ่มให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

ผู้เข้าร่วมประชุมเวทีฟอรัมที่จำเป็นต้องได้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถเริ่มขอวีซ่าได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป (หกเดือนก่อนเดินทาง)