โปรแกรมการประชุม

นิทรรศการและมาร์เก็ตเพลส

Register Now

นิทรรศการและมาร์เก็ตเพลส

เวทีฟอรัมจะจัดบูทแสดงนิทรรศการและมาร์เก็ตเพลส ซึ่งจะเชื่อมต่อกับพื้นที่เฟสติวัลสเปซ (Festival Space) ที่ใหญ่กว่า
เปิดรับสมัครบูธนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
บูทแสดงกิจกรรม กิจกรรมจะจัดสรรให้ผู้สนใจตามลำดับมาก่อนได้ก่อน ค่าใช้จ่ายสำหรับบูทจัดแสดง (ค่าวัสดุและการติดตั้งบูท) จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมต้องการใช้ (เช่น จอ ไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ต)
Exhibition Booths
Marketplace Table
ค่าโต๊ะจัดแสดงสินค้า/บริการ (โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมผ้าคลุมโต๊ะยาว) ราคา 50 ดอลลาร์สหรัฐ และจัดสรรให้ผู้สนใจตามลำดับมาก่อนได้ก่อน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้โต๊ะมาร์เก็ตเพลสเพื่อขายสินค้า เช่น หนังสือ งานฝีมือ เสื้อผ้า กระเป๋า สินค้าและบริการอื่นๆ